POLSKA 2016...
Bez k.... komentarza...
Kompilacja: Pan Mariusz Max Kolonko.
Użyte przez Pana Mariusza fragmenty, są na mocy Prawa Cytatu.
Co do kolędy, to nie wiem... A niechaj się ZAIKS pier...i... Piękna jest.